Start up Awards

Start up Awards

Každoročne sa na Slovensku kona oceňovanie podnikateľov za najlepší bussines nápad do ktorého vo finále zainvestuju vybraní investorí. Celé podujatie je potom v repríze odvysielane na RTVS. Firma All 4 Stage zabezpečila kompletné technické zabezpečenie od zvuku cez svetla až po led stenu o hustote P3,9.