We love 90’s 5. edicia

We love 90’s 5. edicia

Dňa 16.3.2018 sa v Bratislavskej Hant aréne konalo podujatie We love 90’s ,kde vystúpili hviezdy 90-tych rokov. Firma All 4 Stage zabezpečovala komplentné technické zabezpečenie tohto podujatia.